Varför välja vår skola

Välkommen till en skola med specialpedagogisk profil

Undervisningen inom ESS-gymnasiet bedrivs i trygga och trivsamma lokaler på tre adresser i Stockholm. I Liljeholmen, Vällingby och Münchenbryggeriet  bygger vi ett nära samarbete mellan elever, lärare och elevhälsa. ESS-gymnasiet strävar efter att eleverna ska få en gedigen plattform att stå på för att kunna skapa sig ett självständigt liv med fortsatta studier eller arbete. Vi arbetar med anpassningar i lärmiljön för att möta elevers olika behov. Användningen av digitala medel präglar verksamheten då både lärare och elever genomför majoriteten av sitt arbete med hjälp av datorer. Klassrummen är välutrustade med interaktiva projektorer/tavlor för att tillgodose alla elevers olika inlärningsstilar. Vi använder oss skolplattformen Fronter där all information rörande skolan och studierna samlas. 

ESS-gymnasiet ansvarar också för att elever som är inskrivna på olika institutioner och sjukhus får undervisning särskilt anpassad efter sina behov. ESS ansvarar för personalen som bedriver undervisning på sjukhusen. Rektor på elevens ordinarie skola är ansvarig för elevens skolgång enligt skollag och förordning.

Totalt omfattar ESS-gymnasiet sex enheter med sammanlagt ca 300 elever. Drygt 75 personer arbetar inom verksamheten.

Dela:

En skola med specialpedagogisk profil

Vi har en mycket hög personaltäthet på skolan. Flera klasser har två pedagoger i klassrummet samtidigt. Samtliga av våra lärare är legitimerade och många har en specialpedagogisk kompetens.