Till innehåll på sidan

Varför välja vår skola

En skola med specialpedagogisk profil - precis som alla andra skolor fast på ett helt annat sätt.

Undervisningen inom ESS-gymnasiet bedrivs i trygga och trivsamma lokaler på olika platser i Stockholm. ESS-gymnasiet strävar efter att eleverna ska få en gedigen plattform att stå på för att kunna skapa sig ett självständigt liv med fortsatta studier eller arbete. Vi arbetar med anpassningar i lärmiljön för att möta elevers olika behov. Vi strävar efter att använda av digitala verktyg i undervisningen. Vi använder oss av Skolplattformen där all information rörande skolan och studierna samlas. 

ESS-gymnasiet ansvarar också för att elever som är inskrivna på olika institutioner och sjukhus får undervisning särskilt anpassad efter sina behov. ESS ansvarar för personalen som bedriver undervisning på sjukhusen. 

Totalt omfattar ESS-gymnasiet ca 300 elever fördelade på enheter i Campus Åsö, Liljeholmen och i Vällingby. Drygt 70 personer arbetar inom verksamheten.

 

Vad säger våra elever och fd elever om att plugga på ESS? Hur går undervisningen till? Se våra nyproducerade filmer genom att klicka på länkarna nedan - varje film är ca 2 min lång.

 

https://web1.storegate.com/share/doe05kf (två lärare på SA-BET berättar)

https://web1.storegate.com/share/NdZ0Tgq (fd elev som tog studenten på SA-BET juni 2020 berättar)

https://web1.storegate.com/share/Dd31mMs (en av våra elever i åk 1 och en av våra elever i åk 2 på SA-BET berättar)

https://web1.storegate.com/share/FAxxbq8 (en av våra elever på IMA-AST och lärare på IMA-AST berättar)

 

Välkommen till ESS-gymnasiet!

 

 

Dela:

En skola med specialpedagogisk profil

Vi har en mycket hög personaltäthet på skolan. Flera klasser har två pedagoger i klassrummet samtidigt. Samtliga av våra lärare är legitimerade och många har en specialpedagogisk kompetens. 

Ingress: 
En skola med specialpedagogisk profil - precis som alla andra skolor fast på ett helt annat sätt.