Till innehåll på sidan

Våra utbildningar

Vi har adresser runt om Stockholm där våra elever går.

ESS- gymnasiet är en liten skola utspridd över ett stort geografiskt område

ESS-gymnasiet erbjuder utbildningar både för dig som är behörig till ett nationellt program och till dig som ännu inte har din gymnasiebehörighet. De utbildningar du kan läsa på ESS-gymnasiet är

  • Individuella Alternativet -  Ett IMA-program för studiemotiverade elever som saknar gymnasiebehörighet och som kan behöva ett år eller fler för att slutföra sin grundskoleutbildning. Utbilningen finns i Vällingby, Liljeholmen och på Åsö.

  • Samhällsvetenskapligt program - med inriktningen Beteendevetenskap. Utbilningen finns på Åsö.

ESS-gymnasiet har uppdraget att bedriva sjukhusundervisning

ESS-gymnasiet ansvarar också – i samverkan med socialtjänst och sjukhus - för att elever som är inskrivna på olika institutioner och sjukhus får undervisning särskilt anpassad efter sina behov.

Dela:

Samhällsvetenskapsprogrammet

Du läser ett högskoleförberedande nationellt program under tre års tid, men din skolvecka och din undervisning kommer att vara anpassad eftersom vi har en specialpedagogisk profil på skolan.

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ är en av inriktningarna på Introduktionsprogrammet, förkortat som IMA. Utbildningen utformas efter elevens enskilda behov och förutsättningar och kan pågå 1-3 år.

En skola med specialpedagogisk profil

Vi har en mycket hög personaltäthet på skolan. Flera klasser har två pedagoger i klassrummet samtidigt. Samtliga av våra lärare är legitimerade och många har en specialpedagogisk kompetens. 

Ingress: 
Vi har adresser runt om Stockholm där våra elever går.