Våra utbildningar

ESS- gymnasiet är en liten skola utspridd över ett stort geografiskt område.

Vi har adresser runt om Stockholm där våra elever går. Den största enheten ligger i Münchenbryggeriet på södermalm och vår språkintroduktion hittar du i Liljeholmen och Vällingby. ESS-gymnasiet erbjuder utbildningar både för dig som är behörig till ett nationellt program och till dig som ännu inte har din gymnasiebehörighet. De utbildningar du kan läsa på ESS-gymnasiet är

 • Preparandutbildning -  Ett 1 årigt IM program för elever som saknar något/några betyg från grundskolan för att få gymnasiebehörighet.

 • Språkintroduktion - Ett IM-program som vänder sig till nyanlända elever i gymnasieåldern men som saknar gymnasiebehörighet.

 • Individuella Alternativet -  Ett IM-program för studiemotiverade elever som inte har gymnasiebehörighet och som kan behöva mer än ett år för att slutföra sin grundskoleutbildning.

 • Samhällsvetenskapligt program - med inriktningen Beteendevetenskap.

ESS-gymnasiet har uppdraget att bedriva sjukhusundervisning. 

ESS-gymnasiet ansvarar också – i samverkan med socialtjänst och sjukhus - för att elever som är inskrivna på olika institutioner och sjukhus får undervisning särskilt anpassad efter sina behov.

Dela:

Samhällsvetenskapsprogrammet

Ett nationellt program med specialpedagogisk profil

TÄD - en pedagogisk modell som hjälper dig som elev att slå två flugor i en smäll. 

Preparandutbildning

Preparandutbildningen vänder sig till dig som vill läsa in gymnasiebehörighet under högst ett år för att kunna gå vidare till ett nationellt program

Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till elever som har annat modersmål än svenska och ingen eller kort skolbakgrund från sitt hemland.

Individuellt alternativ IA

Individuella alternativet vänder sig till elever som inte är gymnasiebehöriga och där eleven kan behöva mer än ett år för att bli klara med sin utbildning.

En skola med specialpedagogisk profil

Vi har en mycket hög personaltäthet på skolan. Flera klasser har två pedagoger i klassrummet samtidigt. Samtliga av våra lärare är legitimerade och många har en specialpedagogisk kompetens. 

Skolledning

 • Astrid Kratz

  Rektor för Samhällsvetenskapsprogrammet och Skolakuten på Münchenbryggeriet.

 • Maria Magnerius

  Rektor för Preparand och Individuellt Alternativ samt sjukhusskolorna.

 • Anna Gustavsson Avci

  Rektor för Språkintroduktion.