Till innehåll på sidan

Välkommen till en skola med specialpedagogisk profil

Undervisningen inom ESS-gymnasiet bedrivs i trygga och trivsamma lokaler på flera platser i Stockholm där vi bygger ett nära samarbete mellan elever, lärare och elevhälsa.

ESS-gymnasiet strävar efter att eleverna ska få en gedigen plattform att stå på för att kunna skapa sig ett självständigt liv med fortsatta studier eller arbete. Vi arbetar med anpassningar i lärmiljön för att möta elevers olika behov. Användningen av digitala medel präglar verksamheten då både lärare och elever genomför majoriteten av sitt arbete med hjälp av datorer. Klassrummen är välutrustade med interaktiva projektorer/tavlor för att tillgodose alla elevers olika inlärningsstilar. Vi använder oss Skolplattformen där all information rörande skolan och studierna samlas. 

ESS-gymnasiet ansvarar också för att elever som är inskrivna på olika institutioner och sjukhus får undervisning särskilt anpassad efter sina behov. ESS ansvarar för personalen som bedriver undervisning på sjukhusen. Rektor på elevens ordinarie skola är ansvarig för elevens skolgång enligt skollag och förordning.

Totalt omfattar ESS-gymnasiet sex enheter med sammanlagt ca 300 elever. Drygt 75 personer arbetar inom verksamheten.

Dela:
Kategorier: