Synpunkter och klagomål

Vi är angelägna att hålla en god kvalitet i vår verksamhet. Därför vill vi att Du framför förslag, synpunkter och klagomål. Dessa kan framföras muntligt och skriftligt. Inkomna synpunkter används i skolans förbättringsarbete.

Du kan kontakta skolans ledning för synpunkter/klagomål.

ESS1 (Samhällsprogrammet)
Astrid Kratz
astrid.kratz@stockholm.se
08-508 33 354

ESS2 (Prep/IA)
Maria Magnerius
maria.magnerius@stockholm.se
08-508 33 279

I andra hand kan du vända dig till Stockholms Stad tjänst för synpunkter och klagomål.

Dela:
Kategorier: