Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till elever som har annat modersmål än svenska och ingen eller kort skolbakgrund från sitt hemland.

Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande orientering i det svenska samhället utifrån elevens kognitiva och språkliga förmåga. Eleven arbetar efter en individuell studieplan i syfte att hjälpa hen vidare som demokratisk medborgare. Efter språkintroduktion på ESS-gymnasiet kan eleven söka vidare till annan utbildning, till exempel yrkesintroduktionprogram och SFI eller ut på arbetsmarknaden.

Att studera på ESS-gymnasiet och Språkintroduktion

Varje elev får en individuell studieplan så att skolan kan anpassa undervisningen efter elevens behov. Vi arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt där höga förväntningar på eleven och stöttning står i fokus för att hjälpa elevens kunskapsutveckling. Eleverna har ett hemklassrum där majoriteten av undervningen äger rum samt en mentor som stöttar eleven i studierna och hjälper eleven strukturera sin skoltid. Under läsåret görs studiebesök och utflykter. Utbildningen kan också innehålla andra motivationshöjande insatser som är gynnsamma för elevens utveckling.

Varje elev får en individuell studieplan

I den individuella studieplanen, kan dessa ämnen ingå:

  • svenska som andraspråk

  • matematik

  • historia

  • religion

  • samhällskunskap

  • geografi

  • bild

  • biologi

Ett utökat Elevhälsoteam

På ESS-gymnasiet har vi ett stort elevhälsoteam bestående av skolkuratorer, skolpsykolog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagoger. De arbetar tätt tillsammans med lärare för att skapa trygghet och studiero för dig som elev. Genom elevhälsoteamet kan du få hjälp och stöd i frågor som rör hälsan, konflikter eller vid bristande motivation för studier. Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig i din planering för framtiden.

Besöksadress:
Språkintro Väst
ESS-gymnasiet
Kirunagatan 22, Hus A
162 68 Vällingby

Språkintro München
ESS-gymnasiet, Münchenbryggeriet, plan 8
Söder Mälarstrand 65
118 25 Stockholm

Adress (Kansli):
ESS-gymnasiet, Münchenbryggeriet, plan 7
Söder Mälarstrand 65
118 25 Stockholm

Dela: