Till innehåll på sidan

Specialpedagogisk profil

Vad innebär det för oss som arbetar på ESS-gymnasiet?

 

På ESS-gymnasiet uppmuntrar vi alla små framsteg. Vi har en hög förväntan på att du som elev vill lära dig, utvecklas och nå dina kunskapsmål. För att nå dig som elev behöver vi lära känna dig. Därför är bemötande och relationsbyggandet centralt för oss. Detta skapar självkänsla och självförtroende hos dig och dina klasskamrater. Vi jobbar individualiserat och flexibelt för att nå kunskapsmål och gynna din personliga utveckling. Den fysiska lärmiljön är en viktig del i vårt sätt att anpassa studier och gynna lärandet. Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På ESS-gymnasiet genomsyrar det specialpedagogiska synsättet hela din vardag på skolan.

 

Flexibelt och individualiserat arbetssätt

På ESS-gymnasiet finns ett samlat brett och djupt kunnande om funktionsvariationer.  Förståelsen präglar arbetssätt, metoder och anpassningar. Vi erbjuder dig som elev alternativa verktyg som till exempel inlästa läromedel, anpassad lärmiljö, sammanhållet schema och hög lärartäthet. Såväl lärare som resurspedagoger är under skoldagen i hög grad tillgängliga för dig. 

Elevhälsoteam (EHT)

På ESS-gymnasiet finns ett väl utbyggt elevhälsoteam bestående av skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare till hjälp för dig som elev, lärare, skolledning och vårdnadshavare. Personalen i EHT samarbetar nära med dina lärare i syfte att du på bästa möjliga sätta ska klara av dina studier till goda resultat. 

Digitala och fysiska hjälpmedel

Digitala hjälpmedel används i undervisningen, till exempel genom inlästa läromedel, interaktiva böcker och andra alternativa verktyg för att variera och underlätta inlärningen. Alla elever på ESS-gymnasiet får låna en dator under sin studietid. Den digitala plattform som ESS-gymnasiet använder är Skolplattformen. Här har du som elev tillgång till all information som rör dina studier.

Skolan strävar mot en så tydlig struktur på lektionsupplägg och arbetsuppgifter som möjligt. I undervisningen varieras olika former av uppgifter och redovisningar. Det finns fysiska hjälpmedel att tillgå, till exempel: bollsitsar, röstförstärkare, stressbollar, time-timers (tidshjälpmedel), tyngdvästar m.m. 

Eleven i fokus

Vi vill att du som elev ska vara trygg i skolan, delaktig i verksamheten och ha inflytande över det som äger rum utifrån dina förutsättningar.

 

Dela:
Kategorier: