Till innehåll på sidan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Du läser ett högskoleförberedande nationellt program under tre års tid, men din skolvecka och din undervisning kommer att vara anpassad eftersom vi har en specialpedagogisk profil på skolan.

Vad innebär det att vara elev på ESS och vad säger lärarna om vår skola och sätt att undervisa? Se våra nyproducerade filmer genom att följa länkarna nedan:

https://web1.storegate.com/share/NdZ0Tgq (fd student på SA-BET berättar)

https://web1.storegate.com/share/NdZ0Tgq (Elev i åk 1 och elev i åk 2 på SA-BET berättar)

https://web1.storegate.com/share/FAxxbq8 (två av våra lärare på SA-BET berättar)

Ett nationellt program med specialpedagogisk profil

TÄD - en pedagogisk modell

TÄD står för Tematisk Ämnesintegrerad DUO-undervisning. Det betyder att lärarna jobbar två och två i klassrummet. Lärarna planerar, genomför och följer också upp sin undervisning tillsammans. Undervisningen fokuserar på samarbete mellan flera kurser. Det kan till exempel vara att en lärare i kommunikation och en lärare i samhällskunskap, tillsammans arbetar fram ett tema där du som elev får utveckla dina förmågor och kunskaper i två kurser. Många uppgifter ger dig dessutom möjlighet att redovisa kunskaper i flera kurser samtidigt. Syftet är att ge dig som elev fler infallsvinklar på samma fenomen samtidigt som det hjälper dig att utveckla en djupare förståelse.

Att studera på Samhällsvetenskapsprogrammet på ESS-gymnasiet

Du läser ett högskoleförberedande nationellt program under tre års tid, men din skolvecka och din undervisning kommer att vara anpassad eftersom vi har en specialpedagogisk profil på skolan. Till exempel:

  • Lärarna arbetar två och två i klassrummet efter den pedagogiska modellen TÄD.
  • På Samhällsvetenskapsprogrammet har vi en sammanhållen skoldag utan håltimmar i schemat. Dessutom har alla klasser ett hemklassrum som majoriteten av undervisningen sker i.
  • På ESS har alla elever tät kontakt med sin mentor. Mentor hjälper och stöttar dig med arbetet att planera, sortera och prioritera dina studier. Det finns även ett pass inlagt i schemat där du får möjlighet att träna studieteknik eller fördjupa dina studier.
  • På Samhällsvetenskapsprogrammet arbetar elever och lärare med datorer i allt arbete. Skolan har ett brett utbud av kompensatoriska hjälpmedel, varav de flesta finns i elevens egen dator. Det betyder att du har en dator fylld med programvara som hjälper dig att lyckas i dina studier. Datorn är ett fantastiskt verktyg för dig med läs-, skriv- eller koncentrationssvårigheter.
  • Klassrummen är utrustade med interaktiva tavlor/projektorer för att tillgodose olika inlärningsstilar samt hjälpa dig som elev i din kunskapsutveckling. Skolan använder sig av skolplattformen och Teams. På Teams ligger ditt digitala klassrum där alla lärare publicerar material, uppgifter, samt information som rör dina studier. Vårt digitala förhållningssätt till skolarbete, rustar dessutom dig som elev för framtida studier och ett digitaliserat arbetsliv.

Ett utökat Elevhälsoteam

På ESS-gymnasiet har vi ett stort elevhälsoteam bestående av skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagoger. De samarbetar med dina lärare och mentorer för att ge eleverna de anpassningar och det stöd som de behöver. Genom elevhälsoteamet kan du få hjälp och stöd i frågor som rör hälsan, konflikter eller bristande motivation för studier. Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig i din planering för framtiden.

Vill du studera hos oss?

Är du intresserad av Samhällsprogrammet på ESS-gymnasiet? Kontakta Vivan Skoglund (SYV) vivan.skoglund@edu.stockholm.se

Besöksadress

Tjurbergsgatan 23
118 56 Stockholm

Poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning, SA20BET (PDF)

Poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning, SA19BET (PDF)

Poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning, SA18BET (PDF)

 

 

Dela: