Samhällsvetenskapsprogrammet

Ett nationellt program med specialpedagogisk profil

TÄD - en pedagogisk modell som hjälper dig som elev att slå två flugor i en smäll. 

TÄD står för Tematisk Ämnesintegrerad Duoundervisning. Det betyder att lärarna jobbar två och två i klassrummet och planerar sin undervisning tillsammans. Undervisningen fokuseras på samarbete mellan två eller flera kurser. Det kan till exempel vara att en lärare i kommunikation och en lärare i samhällskunskap som tillsammans arbetar fram ett tema där du som elev får utveckla dina förmågor och kunskap i två kurser samtidigt. Många uppgifter är ämnesintegrerande i fler ämnen för att hjälpa dig som elev få en djupare förståelse då du får fler infallsvinklar. Lärarna gör uppgifter till temat tillsammans, vilket betyder att du inte får lika många uppgifter. Du slår helt enkelt två flugor i en smäll.

Att studera på Samhällsvetenskapsprogrammet på ESS-gymnasiet

Du läser ett högskoleförberedande nationellt program under tre års tid, men din skolvecka och din undervisning kommer att vara anpassad eftersom vi har en specialpedagogisk profil på skolan. Till exempel:

  • Lärarna arbetar två och två i klassrummet efter den pedagogiska modellen TÄD.

  • Många uppgifter är ämnesintegrerande i fler ämnen för att hjälpa dig som elev få en djupare förståelse då du får fler infallsvinklar.  

  • På Samhällsvetenskapsprogrammet har vi en sammanhållen skoldag utan håltimmar i schemat. Dessutom har alla klassen ett hemklassrum som majoriteten av undervisningen sker i.

  • Du som elev kommer även att träffa din mentor flera gånger i veckan så att ni tillsammans kan stämma av läget om hur du ligger till i dina studier. Det finns även ett pass inlagt i schemat där du får möjlighet att träna studieteknik, komma ikapp eller fördjupa dina studier. 

  • På Samhällsvetenskapsprogrammet arbetar elever och lärare med datorer i allt arbete. Skolan har satsat på pedagogiska verktyg vilket betyder att du har en dator fylld med program som hjälper dig i dina studier.

  • Klassrummen är utrustade med interaktiva tavlor/projektorer för att tillgodose alla inlärningsstilar samt hjälpa dig som elev i din kunskapsutveckling. Skolan använder sig av skolplattformen Fronter. På Fronter ligger ditt digitala klassrum där alla lärare publiserar det material ni arbetar med, uppgifter samt information. Du som elev kommer att utföra dina uppgifter digitalt och lämna in och få feedback på Fronter. 

Ett utökat Elevhälsoteam

På ESS-gymnasiet har vi ett stort elevhälsoteam bestående av skolkuratorer, skolpsykolog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagoger. De arbetar tätt tillsammans med lärare för att skapa trygghet och studiero för dig som elev. Genom elevhälsoteamet kan du få hjälp och stöd i frågor som rör hälsan, konflikter eller vid bristande motivation för studier. Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig i din planering för framtiden.

Poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning, SA17BET (PDF)

Poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsvetenskapsinriktning, SA16SAM (PDF)

Poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning, SA16BET (PDF)

Poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsvetenskapsinriktning, SA15SAM (PDF)

Poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning, SA15BET (PDF)

 

 

Dela: