Till innehåll på sidan

Skolledning

ESS-gymnasiet har en rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef som tillsammans utgör skolledningen på ESS-gymnasiet. 

Rektor

Sofie Abrahamsson

Biträdande rektorer

Johan Wahlberg - Samhällsprogrammet och IMA-AST

Monica Gauffin Lindqvist - IMA (individuellt alternativ), sjukhusskolorna och slussplatser.

Administrativ Chef

Sandra Rådberg

 

Antal: 4