Elevhälsoteam

Elevhälsoteamets arbete är främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsoteamet träffas regelbundet och har ett övergripande ansvar för samtliga skolenheters elevhälsoarbete.

Elevhälsoteamet består av specialpedagoger, kuratorer, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, psykolog samt rektor. Det finns också en skolläkare som regelbundet har mottagning på skolan och som elevhälsoteamet samverkar med. 

Antal: 8