Till innehåll på sidan

Elevhälsoteam

På ESS-gymnasiet arbetar elevhälsan för att du ska få en så bra studietid som möjligt. Vi arbetar förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande. Vårt arbete bygger på nära samverkan med övrig personal på skolan

Elevhälsoteamet består av skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, specialpedagoger samt studie -och yrkesvägledare. Teamet leds av biträdande rektor och rektor.

Antal: 7