Preparandutbildning

Preparandutbildningen vänder sig till dig som vill läsa in gymnasiebehörighet under högst ett år för att kunna gå vidare till ett nationellt program. 

Att studera på ESS-gymnasiet och preparandutbildningen

Utbildningen kan sökas av dig som endast saknar ett fåtal betyg från grundskolan och är därför obehörig till ett nationellt program, alternativt är du behörig till ett yrkesprogram men inte till ett högskoleförberedande program. På ESS-gymnasiets preparandutbildning får du möjlighet att läsa

  • svenska / svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • samtliga SO-ämnen
  • biologi
  • bild
  • musik

Samarbete med samhällsvetenskapsprogrammet

Preparandutbildningen samarbetar med vårt samhällsvetenskapliga program och vänder sig till dig som kanske funderar på att läsa ett samhällsvetenskapsprogram efter avklarat preparandår. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och som snabbt vill bli behörig till ett nationellt program. Varje elev har en individuell studieplan som sträcker sig över hela preparandåret. ESS-gymnasiet erbjuder även  i vissa fall möjligheter för elever att göra mindre ämneskompletteringar för att snabbare kunna bli behöriga till ett nationellt progam. 

Ett utökat elevhälsoteam

På ESS-gymnasiet har vi ett stort elevhälsoteam bestående av skolkuratorer, skolpsykolog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagoger. De arbetar tätt tillsammans med lärare för att skapa trygghet och studiero för dig som elev. Genom elevhälsoteamet kan du få hjälp och stöd i frågor som rör hälsan, konflikter eller vid bristande motivation för studier. Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig i din planering för framtiden.

Besöksadress:
Söder Mälarstrand 65
118 25 Stockholm
T-Mariatorget

Dela:
Kategorier: