Praktik

ESS-gymnasiet erbjuder elever möjlighet att inom sina respektive intresseområden söka praktik eller ”bara känna på yrkeslivet”, parallellt med att läsa skolämnen. De elever som praktiserar gör det 1-3 dagar i veckan enligt överenskommelse. Övriga dagar är eleverna på sina respektive enheter där de studerar.

Tillvägagångssätt
1. På elevvårdskonferens tas ett beslut om att vi ska låta eleven praktisera.
2. På ett möte med praktiksamordnaren beskriver eleven vad hon/han vill praktisera med eller prova på inom yrkeslivet.
3. Praktiksamordnaren letar rätt på en plats så nära elevens intresseområden som möjligt.
4. Praktiksamordnaren ordnar en intervju mellan elev och praktikhandledare på praktikplatsen.
5. När avtalet är klart, följer elevens mentor upp med ett besök på praktikplatsen efter två veckor. Nästa uppföljning sker efter en månad.
 

Praktiksamordnare:
Birgitta Engman, Tel: 08-508 33 383, 076-123 33 83
birgitta.engman@stockholm.se

 

 

 

 

                                 

 

Dela:
Kategorier: