Till innehåll på sidan

Internationalisering

I enlighet med läroplan och de globala målen arbetar vi för att våra elever ska få vara aktiva och utvecklas som globala världsmedborgare

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:
”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internatio­nella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder ska främjas.”

 

ESS-gymnasiet önskar att du ska få möjlighet att vara en aktiv elev i en digitaliserad och globaliserad värld. Du ska få möta andra elever från andra länder och kulturer i skolan genom olika aktiviteter och utbyten. Under läsåret uppmärksammar vi dagar som Europadagen, Europeiska språkdagen och FN-dagen.

ESS-gymnasiet samarbetar med många olika aktörer för att främja att du ska få en utvecklande och stimulerande gymnasietid. Du ska bli medveten om Globala målen för hållbar utveckling och du ska få kännedom om hur just du kan påverka för att göra världen än bättre.

Som en del i skolans internationaliseringsarbete åker Samhällsprogrammet till Italien med elever ur årskurs 3. Resan är en pedagogisk resa lika mycket som det är en inre resa för deltagarna. Varje dag har ett fullpackat schema med guidade turer och museibesök. Eleverna gör ett digert förarbete hemma i Sverige och efter resan efterarbetas materialet som samlas in. Resan är en del i undervisningen i kurserna på Samhällsprogrammet. (I och med rådande läge kring Covid-19 planeras ingen fysisk resa att genomföras läsåret 20-21)

Dela: