Till innehåll på sidan

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ är en av inriktningarna på Introduktionsprogrammet, förkortat som IMA. Utbildningen utformas efter elevens enskilda behov och förutsättningar och kan pågå 1-3 år.

Individuellt Alternativ på ESS-gymnasiet (IMA och IMA-SPP)

När du fått en plats på IMA på ESS-gymnasiet så blir du kallad till ett inskrivningssamtal. Som elev på ESS-gymnasiet läser du på heltid efter din individuella studieplan. Du får tillgång till många pedagogiska verktyg som hjälper dig i din kunskapsutveckling. Vi har hög lärartäthet och stora möjligheter till att forma gruppstorlekar efter behov. Vi har sammahållen skoldag vilket innebär att du inte har några håltimmar. Den specialpedagogiska profilen betyder att undervisningen är anpassad efter dina behov.  

På ESS-gymnasiet erbjuder vi följande grundskoleämnen:

  • svenska / svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • geografi
  • religion
  • samhällskunskap
  • historia
  • bild
  • modersmål (på annan plats)
  • NO-ämnen

Det finns även möjlighet att läsa vissa gymnasiekurser.

Vill du studera hos oss?

Är du intresserad av IMA eller IMA-SPP  på ESS-gymnasiet? Kontakta Lotta Frid (SYV) lotta.frid@edu.stockholm.se 

Besöksadress

Vällingby

Kirunagatan 22A, 2tr
162 68 Vällingby

Liljeholmen

Lövholmsvägen 35
117 65 Stockholm

Individuellt alternativ med ytterligare anpassningar (IMA-AST)

Individuella Alternativet med inriktning AST (autismspektrum)

ESS-gymnasiet erbjuder även utbildningen individuellt alternativ som vänder sig till dig utan gymnasiebehörighet som tidigare fått mycket stöd och anpassning av studierna. Som elev läser du enligt en individuell studieplan som kan innehålla både kurser från grundskolan och gymnasiet. Vi har en hög lärartäthet och möjligheter att forma grupper efter ditt och andra elevers behov. 

Din utbildning planeras och utformas i en individuell studieplan utifrån vilka ämnen du behöver studera och stor hänsyn tas till den motivation och takt som du klarar att arbeta i. Utifrån din individuella studieplan får du ett individuellt schema. På lektionerna undervisar två lärare tillsammans, så kallad duoundervisning. Inom ramen för ordinarie schema finns lärarledd studiotid och mentorstid inlagd flera gånger i veckan som stöd för elevernas kunskapsutveckling. 

I vår skola används både digitala redskap och pedagogiska anpassningar för att möta dig som elev. Vi arbetar med att använda staden som klassrum och gör många studiebesök.

Är du intresserad av IMA med ytterligare anpassningar (IMA-AST) på ESS-gymnasiet? Kontakta Viveca Skoglund (SYV) vivan.skoglund@edu.stockholm.se

Besöksadress

Tjurbergsgatan 23
118 56 Stockholm

Ett utökat Elevhälsoteam

På ESS-gymnasiet har vi ett stort elevhälsoteam bestående av skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagoger. De samarbetar med dina lärare och mentorer för att ge våra elever de anpassningar och det stöd som de behöver. Genom elevhälsoteamet kan du få hjälp och stöd i frågor som rör hälsan, konflikter eller vid bristande motivation för studier. Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig i din planering för framtiden.

Dela:
Kategorier: