Individuellt alternativ IA

Individuella alternativet vänder sig till elever som inte är gymnasiebehöriga och som kan behöva mer än ett år för att bli klara med sin utbildning.

Individuellt alternativ är sökbart för elever som inte har gymnasiebehörighet. Utbildningen utformas efter elevens enskilda behov och förutsättningar och kan därför variera i tid.

Att läsa på Individuella Alternativet på ESS-gymnasiet

När du söker till IA programmet på ESS-gymnasiet blir du kallad till en djupintervju. Som elev på ESS-gymnasiet läser du på heltid och efter din individuella studieplan. Du får tillgång till många pedagogiska verktyg som hjälper dig i din kunskapsutveckling. Vi har hög lärartäthet och stora möjligheter till att forma gruppstorlekar efter behov. Vi har sammahållen skoldag vilket innebär att du inte har några håltimmar. Skolan är en 1:1 skola vilket betyder att du kommer att arbeta med en egen dator under hela din skoltid.  

På ESS-gymnasiet erbjuder vi kurser inom ramen för IA i följande ämnen:

  • svenska / svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • geografi
  • religion
  • samhällskunskap
  • historia

ESS-Gymnasiet erbjuder även IA-program med ytterligare anpassningar

  • Individuella Alternativet med inriktning mot samhällsvetenskapsprogrammet ASD - ett förstärkt program som vänder sig till elever som tidigare fått mycket stöd och anpassning av studierna. Programmet vänder sig till elever både med och utan gymnasiebehörighet. Eleven kan läsa gymnasiekurser mot samhälssvetenskapsprogrammet och utbildningen ger stort utrymme att läsa anpassat efter behov.Varje elev läser enligt en individuell studieplan som kan innehålla både kurser från grundskolan och gymnasiet. 

Ett utökat Elevhälsoteam

På ESS-gymnasiet har vi ett stort elevhälsoteam bestående av skolkuratorer, skolpsykolog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagoger. De arbetar tätt tillsammans med lärare för att skapa trygghet och studiero för dig som elev. Genom elevhälsoteamet kan du få hjälp och stöd i frågor som rör hälsan, konflikter eller vid bristande motivation för studier. Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig i din planering för framtiden.

Besöksadress:
Lövholmsvägen 35
117 65 Stockholm
T-Liljeholmen, Tvärbana Trekanten

Dela:
Kategorier: