Till innehåll på sidan

Gymnasieområde 3

Gymnasiechefens tankar om sitt område

ESS-gymnasiet undervisar elever som inte hittat sin plats i stadens övriga gymnasiala system. Vår ambition är att forma vårt område så att det stämmer mot efterfrågan och behov hos dagens och morgondagens ungdom. Vi ska ha en organisation som är kreativ, ser möjligheter och som inte räds att spänna bågen och prova alternativa lösningar. Innehållet i skolans arbete ska kännas relevant för eleverna och vi känner ansvar inför att skolans sätt att arbeta påverkar elevernas attityd till lärande. Vi vill arbeta med högt i tak och i en tillåtande atmosfär och vi vill att vi i våra verksamheter ska vara generösa med varandra vad gäller erfarenhets – och idéutbyte. Med ett sådant synsätt omsatt i handling finns alla förutsättningar för att vi ska kunna vidareutveckla vårt mångfacetterade och spännande gymnasieområde så att vi ger alla våra elever rätt förutsättningar att möta framtiden. Vi tar fasta på den indikator som elever samstämmigt anger som mycket betydelsefull för skolan – en lärare som aldrig ger upp.

 

Hans Kristian Widberg, gymnasiechef område 3

 

 

Dela:
Kategorier: