Till innehåll på sidan

Anmäl frånvaro

Närvaron är viktig för ditt studieresultat

Det är viktigt att du deltar i skolarbetet då dina studieresultat är helt beroende av din närvaro och ditt engagemang i dina studier och i skolan. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda lektioner och mentorsdagar. Likaså gäller närvaro om lärare och klass kommit överens om arbete på annan tid eller plats (till exempel studiebesök).

Det finns två slags frånvaro: anmäld och icke anmäld. Den sistnämnda räknas som olovlig och kan vid upprepade tillfällen leda till att rätten till studiemedel upphör.

Rutiner för frånvaro

Frånvaroanmälan ska alltid göras i Skolplattformen frånvaro/närvaro annars riskerar du ogiltig frånvaro.

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig varje dag under den period du är frånvarande. När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

Anmäl frånvaro via sms

Nu kan du anmäla frånvaro till Skolplattformen via sms

Som vårdnadshavare i Stockholms stad kan du nu via sms anmäla att ditt barn ska vara borta från förskolan/skolan vid sjukdom. För att det ska vara möjligt måste ditt mobilnummer vara registrerat som kontaktuppgift i Skolplattformen. Om du har frågor om hur, ring supporten på 08-508 11 552.

Anmäl frånvaro (heldag)

Anmäl att ditt barn ska vara borta en heldag vid sjukdom genom att skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till telefonnummer 073-0121740

Obs! Glöm inte bindestrecket i personnumret.

Anmäl frånvaro (del av dag)

Anmäl att ditt barn ska vara bort en del av skoldagen genom att skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN), mellanslag, starttid – sluttid på frånvaron (HHMM-HHMM)

Skolans regler gäller

Förskolans/skolans regler gäller för när på morgonen frånvaroanmälan ska göras för heldag.
Om läraren redan rapporterat frånvaro i Skolplattformen kan inte ditt sms ändra den.

I dag – i morgon?

Från kl:18:00 kan du anmäla för nästa dag

Om du blir sjuk under dagen

Du som blir sjuk under dagen ska i första hand kontakta skolsköterskan och i andra hand mentor. Om du blir frånvarande längre tid än du uppgett till skolan, måste du eller din vårdnadshavare anmäla det i frånvarosystemet varje dag så att din frånvaro blir rätt registrerad.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

CSN-information

Studiebidraget är pengar som du får från CSN när du går på gymnasiet. Tanken är att det ska underlätta för dig som studerar. För att få studiebidraget måste du läsa på heltid. Om du skolkar kan du bli av med studiebidraget.

Mer information om studiebidrag hittar du i denna folder, eller på CSN:s webbplats.

Information till elever och vårdnadshavare

Hanteringen av frånvaro sköts med hjälp av it-systemet Skolplattformen närvaro/frånvaro.

Inloggningsalternativ för elever
- Användarnamn och lösenord (samma som till skoldatorn)

Inloggningsalternativ för vårdnadshavare
- Bank-id
- Mobilt bank-id
- E-leg

Läs mer i guiden för vårdnadshavare

Vart vänder jag mig om jag får problem med inloggning?

Elever kontaktar elevsupport
020-33 09 00
elevsupport@edu.stockholm.se

Vårdnadshavare kontaktar medborgarsupport
08-508 11 552
support.skolplattformen@stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: