Välkommen till ESS-gymnasiet

En skola med specialpedagogisk profil.

Precis som alla andra skolor - fast på ett helt annat sätt. 

Internationalisering

ESS-gymnasiet har systematiskt arbetat med att utveckla sitt arbete vad det gäller internationalisering sedan hösten 2012. Vi önskar att våra elever ska få träna sig i att vara aktiva samhällsmedborgare i en globaliserad värld. Eleverna ska få möta andra elever från andra länder och kulturer i skolan genom olika aktiviteter och utbyten. Under läsåret uppmärksammar vi dagar som Europadagen, Europeiska språkdagen och FN-dagen.

Bibliotek

Elevråd

Ta chansen att påverka!

Nyheter

  • Tomas Tiverman med eleverna William Möller, Christine Lenefors och Hanna Nordenfeldt.

    ESS i "Tidningen Gymnasiet"

    "Små klasser, korta pass, två undervisande lärare samtidigt och en genomtänkt miljö.

Kalender

  • Heldag Höstlov
  • Heldag Jullov
  • Heldag Sportlov
  • Heldag Påsklov
  • Heldag Lov (1:a maj)

Matsedel