Välkommen till ESS-gymnasiet

En skola med specialpedagogisk profil.

Precis som alla andra skolor - fast på ett helt annat sätt. 

Internationalisering

ESS-gymnasiet har systematiskt arbetat med att utveckla sitt arbete vad det gäller internationalisering sedan hösten 2012. Vi önskar att våra elever ska få träna sig i att vara aktiva samhällsmedborgare i en globaliserad värld. Eleverna ska få möta andra elever från andra länder och kulturer i skolan genom olika aktiviteter och utbyten. Under läsåret uppmärksammar vi dagar som Europadagen, Europeiska språkdagen och FN-dagen.

Bibliotek

Elevråd

Ta chansen att påverka!

Nyheter

Kalender

 • 10:00-11:00 Upprop åk 1, SAM & SAMIA

  Plats: Café Riddaren

  11:00-12:00 Upprop åk 2, SAM & SAMIA

  Plats: Hemklassrum

  13:00-14:00 Upprop Preparand

  Plats: Café Riddaren

  14:00-15:00 Upprop år 1 Individuellt alternativ (IA)

  Plats: Café Riddaren

  15:00-16:00 Upprop år 2 & 3 Individuellt alternativ (IA)

  Plats: Café Riddaren

Matsedel