Välkommen till ESS-gymnasiet

En skola med specialpedagogisk profil.

Precis som alla andra skolor - fast på ett helt annat sätt. 

Välkommen till ESS-gymnasiet på öppet hus!

Här kan du träffa elever och lärare på skolan och få mer information om oss.

Samhällsprogrammet och SAMIA
Torsdag 26:e april klockan 16:00-19:30.

T-Mariatorget
Söder Mälarstrand 65 (sjösida), Söder Mälarstrand 35 (gårdssida), 8tr.
118 25 Stockholm

Internationalisering

ESS-gymnasiet har systematiskt arbetat med att utveckla sitt arbete vad det gäller internationalisering sedan hösten 2012. Vi önskar att våra elever ska få träna sig i att vara aktiva samhällsmedborgare i en globaliserad värld. Eleverna ska få möta andra elever från andra länder och kulturer i skolan genom olika aktiviteter och utbyten. Under läsåret uppmärksammar vi dagar som Europadagen, Europeiska språkdagen och FN-dagen.

Bibliotek

Elevråd

Ta chansen att påverka!

Nyheter

Kalender

  • Heldag Sportlov
  • Heldag Ny SUSA-kurs startar

    Plats: Söder Mälarstrand 65, 118 25 Stockholm, Sverige

  • Heldag Påsklov
  • 16:00-19:30 Öppet hus

    Plats: Söder Mälarstrand 65, 118 25 Stockholm, Sverige

  • Heldag Friluftsdag

Matsedel