SUSA

SUSA ESS – när du vill hitta viljan, modet och motivationen till vidare studier på gymnasiet

Vad är SUSA på ESS?

Veckorna i SUSA ska leda mot ditt mål, litet eller stort. Vi hjälper dig att se vad du behöver för att komma dit. När dessa veckor är slut ska något vara annorlunda, det ska ha gjort skillnad. Efter SUSA ska du vara ännu säkrare på ditt kommande gymnasieval och dina chanser till fullföljda gymnasiestudier ska ha ökat.

Vem vänder SUSA på ESS sig till?

SUSA på ESS vänder sig till dig som bor i Stockholm stad. Du har slutat grundskolan eller avbrutit dina gymnasiestudier. Att tacka ja till SUSA på ESS betyder att du vill ha en förändring.

Vad händer efter SUSA på ESS?

Några kommer att stanna kvar som elev på Individuellt alternativ på ESS Gymnasiet och några kommer att byta gymnasieskola och/eller inriktning. Allt handlar om ditt intresse, dina behov och ditt framtida mål.

Hur ser en kurs ut?

Under nio veckor jobbar du tillsammans med cirka 15 andra deltagare, tre kursledare och i nära samverkan med två studie- och yrkesvägledare.

Vi arbetar med övningar både i grupp och individuellt. Övningarna handlar om värderingar, förhållningssätt, olika typer av kommunikation, självkänsla och om hur man kan sätta upp mål och få hjälp på vägen.

Vi gör också studiebesök på både arbetsplatser, skolor och olika platser som kan inspirera och motivera.

Varje vecka har du ett individuellt samtal med en av kursledarna där vi pratar om din framtid, dina behov och ditt mål.

Det vi vill ha av dig som deltagare på SUSA på ESS är viljan till förändring och närvaro i kursen.

Hur kommer jag i kontakt med SUSA på ESS?

Om du är intresserad av SUSA, ska du kontakta Karin Hagerud eller Carina Edlund Edsman.

Du inbjuds till ett samtal där vi går igenom vad SUSA handlar om för att se om det passar just dig.  

Om du har bestämt dig för att du vill delta så skrivs du in på ESS Gymnasiet när nästa SUSA-grupp startar. Du kommer att få:

  • studiebidrag
  • lunch
  • SL-kort om du uppfyller kriterierna för detta

Lotta Rosén
lotta.rosen@stockholm.se
08-508 33 259

Karin Hagerud
karin.hagerud@stockholm.se
08-508 33 345

Carina Edlund Edsman
carina.edlund.edsman@stockholm.se
08-508 33 348

Dela: