Skolledning

ESS-gymnasiet har tre rektorer som ansvarar för varsin del av gymnasiet.

Astrid Kratz - Samhällsprogrammet och Skolakuten

Maria Magnerius - PrepIA och Sjukhusskolorna.

Anna Gustavsson Avci - Språkintroduktion 

Antal: 4