Start

Nyheter

Aktuellt på ESS-gymnasiet

Elevhälsoteam

ESS-gymnasiet har ett väl utbyggt elevhälsoteam som består av psykolog, kuratorer, skolsköterska, skolläkare, specialpedagog samt studie -och yrkesvägledare.

Specialpedagogik

Specialpedagogik - vad innebär det för oss som arbetar på Ess-gymnasiet?

Välkommen till ESS-Gymnasiet

Vi har Öppet hus på alla samtliga enheter tisdagen den 27 januari kl 16 - 19.

Kalenderrubrik

 • Heldag Sportlov
 • Heldag Påsklov v.15
 • 04:00-07:00 Öppet hus

  Plats: ESS-gymnasiet

  Beskrivning: ESS har Öppet hus på alla sina enheter tisdagen den 27 januari kl 16 - 19.

 • Heldag Lovdag
 • Heldag Avslutning

Frånvaroanmälan

Frånvaro anmäls på 0515-777 021

 • Knappa in det tiosiffriga personnummret på den frånvaron gäller
 • Frånvaroanmälan kan bara göras för en dag i taget
 • Frånvaron måste registreras innan 09.00 för att gälla dagens datum
 • Vid frågor. Vänd er till respektive mentor

Följ oss på andra webbplatser