Start

Välkommen till ESS Gymnasiet

Nyheter

Aktuellt på ESS-gymnasiet

Specialpedagogik

Specialpedagogik - vad innebär det för oss som arbetar på Ess-gymnasiet?

Elevhälsoteam

ESS-gymnasiet har ett väl utbyggt elevhälsoteam som består av psykolog, kuratorer, skolsköterska, skolläkare, specialpedagog samt studie -och yrkesvägledare.

Välkomna alla nya och gamla elever till ESS Gymnasiet!

 

 

Frånvaroanmälan

 Du måste anmäla varje dag du är frånvarande från skolan.

Frånvaro anmäls på telefonnummer: 0515-777 021

Dagens mat

Kalender

  • 12:30-13:30 Alla elever slutar tidigt
  • 18:00-19:30 Informationsmöte vårdnadshavare Samhällsprogrammet
  • 18:00-19:30 Informationsmöte vårdnadshavare Högbergsgatan 18:00-19:00 Informationsmöte vårdnadshavare IA programmen München
  • 18:00-19:30 Informationsmöte vårdnadshavare Liljeholmen

Följ oss på andra webbplatser