Start

Välkommen till ESS Gymnasiet

Nyheter

Aktuellt på ESS-gymnasiet

Specialpedagogik

Specialpedagogik - vad innebär det för oss som arbetar på Ess-gymnasiet?

Elevhälsoteam

ESS-gymnasiet har ett väl utbyggt elevhälsoteam som består av psykolog, kuratorer, skolsköterska, skolläkare, specialpedagog samt studie -och yrkesvägledare.

Upprop

Alla nya elever är välkommna måndag 24 augisti kl 10 till er respektive enhet.

Alla ni som redan går på skolan börjar måndag 24 augusti kl 13 på er respektive enhet.

 

Kalender

  • 10:00-11:00 Upprop nya elever IM 10:00-11:00 Upprop nya elever Samhällsvetenskapsprogrammet 13:00-14:00 Upprop gamla elever Högbergsgatan 13:00-14:00 Upprop gamla elever på Sam/ Sam IA och IM München 13:00-14:00 Upprop gamla elever Liljeholmen

Frånvaroanmälan

 Du måste anmäla varje dag du är frånvarande från skolan.

Frånvaro anmäls på telefonnummer: 0515-777 021

Följ oss på andra webbplatser