Start

ESS Gymnasiet

Nyheter

Aktuellt på ESS-gymnasiet

Elevhälsoteam

ESS-gymnasiet har ett väl utbyggt elevhälsoteam som består av psykolog, kuratorer, skolsköterska, skolläkare, specialpedagog samt studie -och yrkesvägledare.

Specialpedagogik

Specialpedagogik - vad innebär det för oss som arbetar på Ess-gymnasiet?

Välkommen till ESS-Gymnasiet

Utspring för våra avgångselever den 10:e juni klockan 12.00.

 

Kalender

  • 13:00-14:00 Upprop gamla elever på Sam och IA
  • 12:30-13:30 Alla elever slutar tidigt
  • 18:00-19:30 Informationsmöte vårdnadshavare Samhällsprogrammet
  • 18:00-19:30 Informationsmöte vårdnadshavare Högbergsgatan 18:00-19:00 Informationsmöte vårdnadshavare IA programmen München

Följ oss på andra webbplatser