Välkommen till ESS-gymnasiet

En skola med specialpedagogisk profil.

Precis som alla andra skolor - fast på ett helt annat sätt. 

SUSA

SUSA ESS – när du vill hitta viljan, modet och motivationen till vidare studier på gymnasiet

Vad är SUSA på ESS?

Internationalisering

ESS-gymnasiet har systematiskt arbetat med att utveckla sitt arbete vad det gäller internationalisering sedan hösten 2012. Vi önskar att våra elever ska få träna sig i att vara aktiva samhällsmedborgare i en globaliserad värld. Eleverna ska få möta andra elever från andra länder och kulturer i skolan genom olika aktiviteter och utbyten. Under läsåret uppmärksammar vi dagar som Europadagen, Europeiska språkdagen och FN-dagen.

Bibliotek

Elevråd

Ta chansen att påverka!

Nyheter