Start

Nyheter

Aktuellt på ESS-gymnasiet

Elevhälsoteam

ESS-gymnasiet har ett väl utbyggt elevhälsoteam som består av psykolog, kuratorer, skolsköterska, skolläkare, specialpedagog samt studie -och yrkesvägledare.

Specialpedagogik

Specialpedagogik - vad innebär det för oss som arbetar på Ess-gymnasiet?

Välkommen till ESS-Gymnasiet

ESS-gymnasiet bedriver undervisning på ett flertal mindre gymnasieenheter i Stockholm. Vår ambition är att ständigt finna nya vägar för att erbjuda en gymnasieskola av hög kvalitet för de elever som för kortare eller längre tid inte hittat rätt i stadens övriga gymnasiealternativ.

Enligt vår aktuella elevenkät kan 70 % av våra elever rekommendera ESS-gymnasiet till andra elever.

Kalender

  • Heldag www.gyantagningen.se öppnar för OMVAL

    Beskrivning: Idag kan du börja göra ditt omval till gymnasiet eller göra en helt ny ansökan till gymnasiet. Sista ansökningsdag är 15 maj.

  • 15:00-19:00 Öppet Hus kl 15-19 Heldag Elever på Samhällsvenetensapliga programmet besöker Montpellier.

Frånvaroanmälan

Frånvaro anmäls på 0515-777 021

  • Knappa in det tiosiffriga personnummret på den frånvaron gäller
  • Frånvaroanmälan kan bara göras för en dag i taget
  • Frånvaron måste registreras innan 09.00 för att gälla dagens datum
  • Vid frågor. Vänd er till respektive mentor

Följ oss på andra webbplatser