Start

Nyheter

I höst får lärare nya möjligheter att göra skillnad.

Skickliga lärare är avgörande för att Du som elev ska lyckas i skolan!

Stockholm stad satsar nu ytterligare stort på att ge skickliga lärare möjlighet att utveckla undervisningen, och därmed hela skolan.

Inför höstterminen kommer staden att ha rekryterat över 800 förstelärare och lektorer, vilka kommer att ha fokus på utveckling av undervisningen och därmed hela skolans utveckling.

Vill du veta mer om Stockholms stads satsning på att utveckla undervisningen?
Gå in på www.pedagogstockholm.se/karriar

Aktuellt på ESS-gymnasiet

Elevhälsoteam

ESS-gymnasiet har ett väl utbyggt elevhälsoteam som består av psykolog, kuratorer, skolsköterska, skolläkare, specialpedagog samt studie -och yrkesvägledare.

Specialpedagogik

Specialpedagogik - vad innebär det för oss som arbetar på Ess-gymnasiet?

Välkommen till ESS-Gymnasiet

ESS-gymnasiet bedriver undervisning på ett flertal mindre gymnasieenheter i Stockholm. Vår ambition är att ständigt finna nya vägar för att erbjuda en gymnasieskola av hög kvalitet för de elever som för kortare eller längre tid inte hittat rätt i stadens övriga gymnasiealternativ.

Enligt vår aktuella elevenkät kan 70 % av våra elever rekommendera ESS-gymnasiet till andra elever.

Kalender

Frånvaroanmälan

Frånvaro anmäls på 0515-777 021

  • Knappa in det tiosiffriga personnummret på den frånvaron gäller
  • Frånvaroanmälan kan bara göras för en dag i taget
  • Frånvaron måste registreras innan 09.00 för att gälla dagens datum
  • Vid frågor. Vänd er till respektive mentor

Följ oss på andra webbplatser