Välkommen till ESS-gymnasiet

En skola med specialpedagogisk profil.

Precis som alla andra skolor - fast på ett helt annat sätt. 

Välkommen till ESS-gymnasiet på öppet hus!

Här kan du träffa elever och lärare på skolan och få mer information om oss.

Samhällsprogrammet och SAMIA
Onsdag 6:e december 17-19:30
Tisdag 23:e januari 16-19:30

T-Mariatorget
Söder Mälarstrand 65 (sjösida), Söder Mälarstrand 35 (gårdssida), 8tr.
118 25 Stockholm

SUSA

SUSA ESS – när du vill hitta viljan, modet och motivationen till vidare studier på gymnasiet

Vad är SUSA på ESS?

Internationalisering

ESS-gymnasiet har systematiskt arbetat med att utveckla sitt arbete vad det gäller internationalisering sedan hösten 2012. Vi önskar att våra elever ska få träna sig i att vara aktiva samhällsmedborgare i en globaliserad värld. Eleverna ska få möta andra elever från andra länder och kulturer i skolan genom olika aktiviteter och utbyten. Under läsåret uppmärksammar vi dagar som Europadagen, Europeiska språkdagen och FN-dagen.

Bibliotek

Elevråd

Ta chansen att påverka!

Nyheter

Kalender

  • Heldag Jullov
  • 16:00-19:30 Samhällsprogrammet, SAMIA: Öppet hus

    Plats: Söder Mälarstrand 65, 118 25 Stockholm, Sverige

  • Heldag Friluftsdag
  • Heldag Sportlov
  • Heldag Påsklov

Matsedel